Инвеститорът на проекта – „Резиденшъл Парк София“ ЕООД, е част от Групата Линднер, Германия. Управлението на проекта е поверено на друго дъщерно дружество на компанията в България – „Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД.

ЗА ГРУПАТА ЛИНДНЕР

Инвеститорът на проекта – „Резиденшъл Парк София“ ЕООД, е част от Групата Линднер, Германия. Компанията е основана от г-н Ханс Линднер през 1965г. Днес дружеството оперира в целия свят с повече от 30 дъщерни фирми. Освен тях Линднер АД подържа 20 филиала и дъщерни фирми в Германия. Общият брой на наетите служители надвишава 6,000. Линднер АД е един от водещите производители на окачени тавани, двойни подове и системи от разделителни стени в световен мащаб.

Понастоящем Групата Линднер инвестира и в своя нов проект в България – Резиденшъл Парк Лозен, представляващ жилищен комплекс близо до с. Лозен.
Повече за развитието на този проект можете да откриете тук:
www.residentialpark-lozen.com

За повече информация за Групата Линднер, моля, посетете:
www.Lindner-Group.com

ЗА ЛИНДНЕР ИМОБИЛИЕН МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

„Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД е местното дъщерно дружество на Групата Линднер в България. На компанията е поверено ежедневното управление на нейните широкомащабни инвестиционни проекти в България, в това число и на Резиденшъл Парк София. „Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД се състои от проект-мениджърски екип, който покрива целия процес по реализацията на един проект от надзор върху проектирането и строителството до продажбите и маркетинга. За целта дружеството разполага с всички необходими специалисти – високо квалифицирани инженери по всички части, архитекти, маркетинг специалисти, юрисконсулт и счетоводен отдел.

„Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД оперира и като Проект мениджър на проекти на други инвеститори в областта на жилищното, индустриалното и офисното строителство, намиращи се на територията на цялата страна. Високите стандарти, които прилагаме, водят до изключителна удовлетвореност от страна на нашите клиенти и превърнаха името Линднер в синоним на модерни технологии, на смели и успешни инвестиционни проекти, както и на изключителна надеждност.
За повече информация за Линднер Имобилиен Мениджмънт ЕООД, моля, посетете:
www.lindner-im.com.