Инфраструктура

Изграждането на "София Парк" е обвързано с инвестиция в инфраструктурната обезпеченост на проекта и околностите, която надхвърля 11 милиона евро и включва:

  • изграждането на 8 км нови и рехабилитирани общински улици
  • изграждането на нов мост между кв. Младост и "София Парк"
  • рехабилитация на съществуващ мост, осигуряващ достъп от Околовръстния път до кв. Младост
  • рехабилитация на Околовръстния път в зоната на "София Парк"

/infrastructure.jpg

/Странични/Infrastruktura str.jpg

Разширението на Околовръстен път София улесни още повече достъпа до комплекса, както и неговата свързаност с центъра и останалите столични квартали.