Мастерплан - Генерален план

В основните параметри на генералния план е предвидена ниска плътност на застрояване – 20 % от общата площ. В останалите 80 % са разположени очарователни квартали, сред които се оформят живописни улици със зелени вътрешни пространства, пешеходни и велосипедни алеи и красиви паркове за отдих.

Първа фаза на комплекс "София Парк" обхваща  около 380 жилищни единици в жилищната и търговската си част, сред които богато разнообразие от малки и големи апартаменти в многофамилни къщи, редови и еднофамилни къщи. Ниското застрояване на сградите на не повече от три надземни нива е отличителна черта на "София Парк".