Мастерплан - Генерален план

В основните параметри на генералния план е предвидена ниска плътност на застрояване – 20 % от общата площ. В останалите 80 % са разположени очарователни квартали, сред които се оформят живописни улици със зелени вътрешни пространства, пешеходни и велосипедни алеи и красиви паркове за отдих. Ниското застрояване на сградите на не повече от три надземни нива е отличителна черта на "София Парк".

Фаза 1 на "Резиденшъл Парк София" бе въведена в експлоатация поетапно през 2009г. Състои се от около 380 жилищни единици в жилищната и търговската си част, сред които богато разнообразие от малки и големи апартаменти в многофамилни, редови и еднофамилни къщи.

Фаза 2 представлява разширение на Фаза 1 и се състои от 6 многофамилни къщи с общо 36 апартамента и 19 еднофамилни къщи. В момента тече строителството на етап 1 от Фаза 3.

Така наречената Фаза 3А се състои 18 еднофамилни къщи 1 многофамилна къща с 12 апартамента. Предвижда се строителството й да приключи през 2018 г.

С въвеждането в експлоатация и на последната Фаза 3В комплексът ще бъде цялостно изграден и завършен.