Декларация за защита на личните данни

Резиденшъл Парк София се радва на Вашето посещение на нашата уеб-страница и на Вашия интерес към нашата фирма. Ние се отнасяме сериозно към защитата на Вашите лични данни и искаме да се чувствате сигурни при посещенията си на нашата интернет-страница.

ВЪВЕДЕНИЕ

Защитата на личните данни е важна за нас. Затова нашите действия са съобразени с приложимите законови разпоредби за защита на личните данни и сигурността срещу неоторизиран достъп до тях. Под лични данни разбираме всяка информация, която е събрана и съхранена под определена форма, с която Вие можете директно или индиректно да бъдете идентифицирани като физическо лице.

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Ние не събираме никакви лични данни (например име, адрес, телефон или е-mail) чрез използването на нашия уеб-сайт освен в случаите, в които Вие доброволно ни предоставяте такива (например чрез регистрация).

ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОБВЪРЗАНОСТ

Резиденшъл Парк София ще събира, обработва и използва предоставените от Вас онлайн лични данни само за целите, за които сте уведомени, освен в случаите, когато събирането, обработването или използването им:

- се извършва за друга цел, която е в индиректна връзка с първоначалната цел, за която са били събрани данните,

- изисква по силата на правно задължение или по искане на институция или съд,

- се изисква за обосноваване или защита на правни претенции или за отхвърляне на предявени съдебни искове,

- служи за предотвратяването на злоупотреби или други незаконни действия, като умишлено посегателство върху системата на Резиденшъл Парк София за гарантиране на сигурността на личните данни.

Предоставянето на лични данни на трети лица или употребата им извън обработване на получено запитване не се извършва. Ако се налага да се предоставят на трети лица (свързани дружества на Линднер, които може евентуално да се намират и извън Германия) лични данни, които са необходими за изготвяне на отговор във връзка с  направено запитване, се приема, че запитващият е дал съгласието си за това. 

СИГУРНОСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАННИ

Резиденшъл Парк София поддържа технически и организационни мерки за сигурност, които предпазват предоставените ни от Вас лични данни от случайни или умишлени манипулации, загубване, увреждане или достъп на неоторизирани лица.

Ние непрекъснато подобряваме нашите мерки за сигурност, следвайки технологичните новости.

COOKIES, ВЪТРЕШНИ ДЕЙНОСТИ И ВЪНШНИ ЛИНКОВЕ

При посещаване на нашия уеб-сайт се събира техническа информация от Вашия компютър. Необходимата информация съдържа например вид на браузера, оперативна система, име на домейна на Вашия интернет-доставчик. Става въпрос изключително за информация, която не допуска свързване с конкретна личност. Тази информация се събира анонимно и се използва за целите на статистическата обработка.

Когато посещавате нашата интернет-страница, е възможно да запаметим на Вашия компютър информация във формата на Cookies, която  Ви разпознава автоматично при следващото Ви посещение. Кукитата ни позволяват да персонализираме посещението Ви или да запаметим паролата Ви, за да не я въвеждате всеки път. Ако не искате да разпознаваме компютъра Ви, моля настройте интернет-браузера си така, че да изтрива Cookies от твърдия диск, да ги блокира или да Ви предупреждава преди да съхрани някой от тях.

Нашата интернет-страница използва Google Analystics, това е услуга на Гугъл за уеб- анализ, Google вкл. Google Analystics използва т.нар. Cookies. Това са текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър  и позволяват анализиране на използването на нашия сайт от Вас. Те съдържат информация за оперативната система, за браузера, Вашия IP-адрес, посетените от Вас преди това уеб-сайтове (Refferer-URL) и датата и часа на Вашето посещение на нашия сайт. Получената чрез тези текстови файлове информация за използването на нашия сайт се прехвърля на сървър на Google в САЩ и там се запаметява. Google ще използва тази информация, за да оцени използването на нашия сайт, да изготви доклад за действията в уеб-страницата за съответните доставчици и за предоставяне на други услуги, свързани с изпозлването на този сайт и на интернет. Google в никакъв случай няма да свързва IP-адреса Ви с други данни в Google. Доколкото има законови разпоредби в тази връзка или ако трето лице обработва данните по поръчение на Google, Google ще предостави данните и на това трето лице.

Предвид на дискусията за употребата на Analysetools с пълния IP-адрес, искаме да уточним, че нашият сайт използва Google Analystics с добавка „_anоnymizelp()” и по този начин IP-адресът се обработва в съкратен вариант, за да се изключи директното му свързване с определено лице.

На нашия сайт се предлагат и линкове към други сайтове.  Нашите оператори нямат влияние върху съдържанието на тези сайтове. Те са проверени внимателно преди пренасочването на линковете. Въпреки това не е изключено, операторите на съответните страници да извършат промени в съдържанието, които да са в разрез с действащото законодателство или с философията на Резиденшъл Парк София. Резиденшъл Парк София се дистанцира от подобно съдържание.

 

/Галерия/Лято в парка '10/8.jpg